ePoetry v0.1b -(123k)

ePoetryePoetry е програмка която генерира изречения от някакъв създаден и допълван от вас речник.(Някой твърдят че това е поезия но не им вярвайте)

Unix2Dos -(12.2k)

Unix2DosUnix2Dos е малка програмка която конвертира текстови файлове от Unix тип в такива от DOS тип.

Chem95 -(180k)

Chem'95Chem'95 е програма позволяваща лесното и бързо намиране на физичните и химични свойства на всеки от елементите от периодичната система.Програмата е изцяло на български език и може да се използва като помагало по Химия

Информацията за всеки елемент е:

Progdely -(140k)

ProgdelyProgdely ще ви помогне да стартирате своите програми след определен от вас период от време. Това ви дава пълната свобода да управлявате процесите във вашият компютър дори когато не сте пред него.
Достойнствата на програмата са:


За да инсталирате програмите кликнете с десния бутон на мишката върху .INF файла и изберете Install от контекстното меню.